Sekretariatets arbejdsformer

Tænketanken skal være et aktivt videnscenter, eksperimentarium, laboratorium og en legeplads. Tænketanken skal kombinere det visionære med det pragmatiske, så vi i vores arbejde både tør fremsætte store visioner der peger langt frem og designe konkrete, realiserbare eksperimenter i praksis.

Vi vil på den ene side styrke den didaktiske fantasi og vise, at meget kan lade sig gøre indenfor de eksisterende rammer, mens vi på den anden side opdyrker modet til at udfordre rammerne og gå nye veje.

Vi vil ikke fokusere på den enkelte lærers praksis, og abonnerer ikke på forestillingen om, at én enkelt “best practice” kan udbredes i stor skala. Vi mener ikke, at udviklingen skal bæres af ildsjæle, og spørgsmålet er ikke, hvad den enkelte kan alene, men hvad vi kan i fællesskab.