Om SUMU

SUMU er et not-for-profit sekretariat, der arbejder målrettet med udvikling af modig undervisning.

SUMU insisterer på en åben, nysgerrig, eksperimenterende og legende tilgang til udvikling af institutioner, undervisning og arbejdet med børn og unge.

SUMU er et forum, hvor deltagerne formulerer kritiske og åbne spørgsmål til gældende praksis. Hvor vi sammen tør igangsætte konkrete og udfordrende eksperimenter med nye undervisnings- og organiseringsformer.

SUMU vil være et eksperimentarium for personer med interesse for børn, udvikling, undervisning og læring, hvor man kan udveksle erfaringer om praksis, der udvikler og fremmer kompetent handlen og dannelse.

SUMU baserer sine udfordrende spørgsmål og eksperimenter i praksis på forskning i feltet. Forskningen er dog hverken entydig eller direkte handlingsanvisende. Vi anerkender, at forskningen nødvendigvis bygger på en række grundantagelser (teorier), at den samtidig bygger på en række værdier, og at den ikke er sensitiv i forhold til de konkrete kontekster, hvori praksis foregår. Desuden gælder det, at praksis i sig selv også konstant udfordrer forskningen.

SUMU støtter udviklingsforløb, hvor formålet bygger på en vision om modtagernes balancerede og helhedsorienterede udvikling.

SUMU vil være et mødested, hvor folk med interesse for formidling, undervisning og læring mødes til gensidig inspiration og erfaringsudveksling for i fællesskab at udvikle egen og andres praksis.

Bag initiativet står Ove Christensen, Peter Eduard & Mathias Poulsen.