Om modig undervisning

SUMU skal skabe bedre vilkår for  god og modig undervisning overalt i uddannelsessystemet. Vi insisterer på en mangfoldighed i metoder og tilgange, og vi har ingen entydige svar, men der er samtidig nogle principper, vi som udgangspunkt er mere interesseret i end andre:

  • Eleverne er aktive og føler ejerskab over undervisningen
  • Elever er kreativt skabende – de skaber ny viden og erkendelser, men også konkrete produkter/koncepter/løsninger
  • Eleverne går på opdagelse, og undervisningen opleves mere som en legeplads/sandkasse/eventyr end som en lineær progression frem mod på forhånd definerede udfald
  • Undervisningen giver dermed plads til elevernes nysgerrighed og fantasi, der bliver centrale katalysatorer for læringsprocessen.
  • Undervisningen og klasseværelset er ikke afkoblet fra verden, men eleverne kan derimod række ud i verden, og verden kan virke ind på undervisningen.
  • Underviserne giver ikke eleverne svaret, og dikterer ikke, hvordan de skal nå frem til målet.
  • Eleverne måles/vurderes/evalueres på måder, der understøtter den gode undervisning og formålet med denne – ikke omvendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

sixteen − one =