Formål med SUMU

Vi ønsker at etablere et modig sekretariat, der insisterer på en mere åben, nysgerrig, eksperimenterende og legende tilgang til skoleudvikling og undervisning. Vi vil skabe et forum, hvor vi kan formulere kritiske spørgsmål uden svarene er givet på forhånd, hvor vi sammen tør mere, og hvor vi kan igangsætte konkrete eksperimenter med nye undervisnings- og organiseringsformer. Sekretariatet skal bygge på en helhedstænkning, hvor vi sigter på at forstå og løse problemer i deres rette kontekst og uden at løsrive de enkeltstående problemstillinger fra deres større sammenhæng.

Vi vil bidrage til, at skole, undervisning og uddannelse i større grad fokuserer på det væsentligste: at eleverne udvikler sig til hele mennesker og aktive, skabende medborgere, der både professionelt og privat kan agere kompetent og selvstændigt, løse problemer, indgå i fællesskaber osv. Det sigter både på den enkeltes muligheder for at leve et godt liv, og på de fællesskaber (herunder samfundet som helhed), der er forudsætningen for det gode liv.

Den undervisning må i langt højere grad være et eksperimenterende rum, hvor der er plads til elevernes nysgerrighed og fantasi, og hvor de oplever et reelt ejerskab over processen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

5 × 2 =