Forside

SUMU etableres som et sekretariat, der insisterer på en mere åben, nysgerrig, eksperimenterende og legende tilgang til skoleudvikling og undervisning. Vi vil skabe et forum, hvor vi kan formulere kritiske spørgsmål uden svarene er givet på forhånd, hvor vi sammen tør mere, og hvor vi kan igangsætte konkrete eksperimenter med nye undervisnings- og organiseringsformer. Sekretariatet bygger på en helhedstænkning, hvor vi sigter på at forstå og løse problemer i deres rette kontekst og uden at løsrive de enkeltstående problemstillinger fra deres større sammenhæng.

Blog

Stiftelse af SUMU

Tiden flyver! Lørdag d. 27/1 mødtes en flok herligt forskellige og passionerede mennesker på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense for at stifte foreningen “SUMU – Sekretariat for Udvikling af Modig Undervisning“. Det var en skøn, intens dag, hvor vi fik bekræftet, at der absolut er behov for et forum, som kan sætte mod på dagsordenen, og hvor vi i fællesskab …

Om modig undervisning

SUMU skal skabe bedre vilkår for  god og modig undervisning overalt i uddannelsessystemet. Vi insisterer på en mangfoldighed i metoder og tilgange, og vi har ingen entydige svar, men der er samtidig nogle principper, vi som udgangspunkt er mere interesseret i end andre: Eleverne er aktive og føler ejerskab over undervisningen Elever er kreativt skabende …

Sekretariatets arbejdsformer

Tænketanken skal være et aktivt videnscenter, eksperimentarium, laboratorium og en legeplads. Tænketanken skal kombinere det visionære med det pragmatiske, så vi i vores arbejde både tør fremsætte store visioner der peger langt frem og designe konkrete, realiserbare eksperimenter i praksis. Vi vil på den ene side styrke den didaktiske fantasi og vise, at meget kan …

Om SUMU

SUMU er et not-for-profit sekretariat, der arbejder målrettet med udvikling af modig undervisning.

SUMU insisterer på en åben, nysgerrig, eksperimenterende og legende tilgang til udvikling af institutioner, undervisning og arbejdet med børn og unge.

SUMU er et forum, hvor deltagerne formulerer kritiske og åbne spørgsmål til gældende praksis. Hvor vi sammen tør igangsætte konkrete og udfordrende eksperimenter med nye undervisnings- og organiseringsformer.

SUMU vil være et eksperimentarium for personer med interesse for børn, udvikling, undervisning og læring, hvor man kan udveksle erfaringer om praksis, der udvikler og fremmer kompetent handlen og dannelse.

SUMU baserer sine udfordrende spørgsmål og eksperimenter i praksis på forskning i feltet. Forskningen er dog hverken entydig eller direkte handlingsanvisende. Vi anerkender, at forskningen nødvendigvis bygger på en række grundantagelser (teorier), at den samtidig bygger på en række værdier, og at den ikke er sensitiv i forhold til de konkrete kontekster, hvori praksis foregår. Desuden gælder det, at praksis i sig selv også konstant udfordrer forskningen.

SUMU støtter udviklingsforløb, hvor formålet bygger på en vision om modtagernes balancerede og helhedsorienterede udvikling.

SUMU vil være et mødested, hvor folk med interesse for formidling, undervisning og læring mødes til gensidig inspiration og erfaringsudveksling for i fællesskab at udvikle egen og andres praksis.

Bag initiativet står Ove Christensen, Peter Eduard & Mathias Poulsen.